Informasjon / Linker

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Nasjonal nettside med informasjon om alle gymnastikk- og turngrener i Norge

Melde fra om skade (forsikring)
Denne nettsiden hos NGTF informerer om forsikringen som alle våre medlemmer dekkes av (utøvere og trenere). I tillegg finner man her informasjon om hvordan man som foresatt til en utøver melder fra om en skade.

Skadefri.no 
En nettside hvor de fleste idretter er representert, hvor turn er en av disse. Her fokuseres det på blant annet:
– hvordan forebygge skader i turn (mange gode øvelsesvideoer)
– informasjon om de vanligste skader i turn (symptomer, diagnose, behandling og prognose)
– førstehjelp
– skadetelefonen som skal ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Utleggsskjema RTF
I RTF er det følgende som gjelder ved utlegg:

På de stevner, konkurranser og arrangementer i regi av RTF hvor det tilbys skoleovernatting og mat så dekker RTF dette for de trenerne det på forhånd har blitt avtalt med skal delta.

På de stevner, konkurranser og arrangementer i regi av RTF hvor det ikke tilbys skoleovernatting så dekker RTF inntil 1500 kr i døgnet for overnatting og mat for de trenerne det på forhånd har blitt avtalt med skal delta. Her må det fremvises kvitteringer for utlegg.

RTF dekker transport pr km eller annen transport ved å fremvise kvittering for buss, tog, fly eller annet for de trenerne det på forhånd har blitt avtalt med skal delta på stevner, konkurranser og arrangementer i regi av RTF.

Ungdomstrenerne som deltar på stevner/konkurranser og i tillegg er trener, betaler for det som har med sin deltagelse på stevnet/konkurransen. Mat/overnatting dekkes av klubben.

Forutsetning for å få dekket nevnte utlegg er at trenerne til enhver tid fyller ut gjeldende utleggsskjema (klikk på overskriften) og sender det til ringeriketurnforening@ebilag.com sammen med kvitteringer.

Lov for RTF (sist endret 01.01.2020)
På styremøte 13.01.2020 ble ny lov for RTF vedtatt. Loven er basert på Lovnorm for idrettslag, vedtatt i Idrettsstyret (NIF) 23.10.2019.

Årsmøtedokumenter

 

Årsberetning RTF 2021

Årsberetning RTF 2020
Årsberetning RTF 2019
Årsberetning RTF 2018
Årsberetning RTF 2017