Årshjul for konkurransepartiene 2020

Dette er hva vi ønsker å delta på i 2020 (dato fylles inn så snart de er klare). Vi vet også at det kan komme noen ekstra konkurranser som ikke har planlagt dato enda. Disse legges ut her så snart informasjon sendes ut.

Granspretten
Dato: 25. og 26. januar
Sted: Idrettshallen ved Hadeland videregående skole
Gjelder for: Rekrutt, Junior og Senior.

Opplandspokalen (avlyst på grunn av Korona)
Dato: 17. – 19. april
Sted: Håkons Hall på Lillehammer
Gjelder for: Rekrutt, Junior og Senior.

Holmen Open (avlyst på grunn av Korona)
Dato: 08. – 10. mai
Sted: Askerhallen
Gjelder for: Rekrutt, Junior og Senior.

Kretsmesterskap
Dato:
Sted:
Gjelder for: Rekrutt, Junior og Senior.

Buskerudtrampetten
Dato: 20. – 22. november
Sted: Drammenshallen
Gjelder for: Rekrutt og Junior