Konkurranseparti Rekrutt 11-13 år

Treningssted: Turnhall, Hønefoss Arena
Treningsdag: Tirsdag og torsdag kl. 17:45 – 19:15. Søndag kl. 16:00 – 18:00.
Treningsavgift: kr 1.800,- pr. halvår + konkurranselisens.
Trenere: Nils Erik Skjønsberg (tlf. 48200498), John Andre Guldbrandsen og Inger Hilde Klavenes.

Dette er et parti som består av både gutter og jenter som ønsker å konkurrere i trampett og tumbling.

En forutsetning for å starte på dette partiet er at utøveren blir tatt ut i foreningens årlige opptak. Opptaket gjennomføres i desember hvert år og er åpent for alle som fyller 11 påfølgende år. Utøvere som allerede går på konkurransepartiet må også stille på opptak. Partiet har begrenset antall plasser og utøvere må regne med å bli byttet ut dersom det kommer bedre utøvere på opptaket.

Partiet har mer krevende treninger enn massepartiene og er for de som ønsker å trene mer, samt ønsker utfordringer i form av troppsgymnastikk-konkurranser. Dette partiet krever jevnt oppmøte og innsatsvilje, og vi forutsetter at de stiller på utvalgte konkurranser.

OP 2015 Gruppebilde