3 år (Foreldre og barn)

Treningssted: Hønefoss Arena, Hall 2
Treningsdag: Fredager kl. 17:00 – 17:45
Partiavgift: kr 1350,- pr. år.
Trener: Irina Pirozhinskaia

Partiet starter i august hvert år og gjelder for de barna som fyller 3 år det kalenderåret man starter.

Småbarnsgymnastikk som gir foreldre og barn muligheten til å drive med lekbetonte turn- og gymnastikkaktiviteter sammen. Inneholder lek i turnapparater og med småapparater, sangleker, rollespill, stafetter med mer. Partiet er foreldredrevet med støtte fra trenere i turngruppa. Det å ha det morsomt er det viktigste på dette partiet!

3269978627_5220768a