3 år (Foreldre og barn)

13.08.2020: På grunn av strenge Korona-restriksjoner for voksne har dessverre styret i Ringerike Turnforening måtte utsette oppstart for dette partiet. Vi følger smittesituasjonen tett og partiet settes i gang så snart det lar seg gjøre.

Treningssted: Turnhallen, Hønefoss Arena
Treningsdag: Torsdager kl. 16.45 – 17.30
Partiavgift: kr 650,- pr. halvår.
Trener:

Partiet starter i august hvert år og gjelder for de barna som fyller 3 år det kalenderåret man starter.

Småbarnsgymnastikk som gir foreldre og barn muligheten til å drive med lekbetonte turn- og gymnastikkaktiviteter sammen. Inneholder lek i turnapparater og med småapparater, sangleker, rollespill, stafetter med mer. Partiet er foreldredrevet med støtte fra trenere i turngruppa. Det å ha det morsomt er det viktigste på dette partiet!

3269978627_5220768a