Drømmen om ny hall!

I mange år har Ringerike Turnforening drømt om egen turnhall. I februar 2015 ble det endelig en realitet!!! På denne siden er det lagt ut informasjon og bilder fra arbeidet mot det store målet.

Ny 3d modell med 7,45 meter tak fasade ute  Siste utkast med utstyr 2  Siste utkast med utstyr 3  Siste utkast med utstyr

 

Januar 2012: RTF får støtte fra Sparebankstiftelsen til ustyr til nytt teknikkrom i Ringerikshallen.

bilde

Samtig får vi vite at det er gjort et vedtak i Ringerike kommune om at Ringerikshallen (vårt ekisterende treningssted) skal selges. Pengene fra salget skal brukes til delfinansiering av ny flerbrukshall som planlegges bygget ved Hønefoss stadion (Aka Arena).

RTF har altså fått beskjed om at vårt treningssted skal selges uten at det er planer om et reelt alternativ. I første styremøte i RTF blir det vedtatt at vi skal jobbe aktivt med å finne forslag til alternative treningssteder. «Alle» muligheter ble sjekket: Egnet tomt for å bygge egen hall, kjøp og tilpasning av eksisterende haller og bygg i kommunen, kjøpe Ringerikshallen, leie industrihall osv.

Vi ble etter hvert enige om at kommunen ikke kunne kaste oss ut uten å gi oss et alternativ, og det beste alternativet ville være å få plass i den nye flerbrukshallen. Her var det imidlertid ikke planer om at RTF skulle inn, og vi måtte gjøre grep!

Det første vi gjorde var å få tak i tegningene av hallen på et meget(!) tidlig tidspunkt.

Hall 1

For å kunne vise våre behov og forslag måtte vi gjøre om en del på eksisterende tegninger. Vi forsøkte oss først med papirmodeller…

Hall 2

…men fant fort ut at vi måtte over på skikkelige 3D-tegninger. Fredrik Waagaard tok jobben på strak arm, skaffet nødvendig programvare og startet prosessen med å lære seg 3D-tegning på høyt nivå.

image

Vi fant ut at tomten ikke var fullt utnyttet på den siden som vender ut mot elva. Her var det mulig å få klemt inn en turnhall. 3D-tegninger ble laget og det var tid for å avtale møter med de riktige instanser som Idrettsrådet, Ringerike kommune (rådmann og kommunalsjef), Formannskapet, Flerbrukshallen AS, Aka AS, prosjektleder HR-Prosjekt, Kulturdepartementet, arkitekt og Norges Gym og turnforbund.

Etter hvert som kontakt blir opprettet og våre visjoner blir synliggjort, opplever vi at flere ser at RTF utvikler seg med stormskritt og at vi aktiviserer en stor gruppe barn og unge i Ringeriksregionen. I tillegg kan vi dokumentere ventelister på alle partier som i perioden har økt til nærmere 100 barn!

En kort oppsummert progresjon vil se omtrent slik ut:

  • Utgangspunktet var at RTF ikke skulle få plass i flerbrukshallen.
  • Første lyspunkt fikk vi da RTF ble velsignet med en bod og mulighet for å søke om halltid i den minste hånballhallen.
  • Vi fikk tegnet inn et nedfelt landingsfelt i håndballhallen
  • I andre etasje (over garderobeanlegg) var det tegnet et kampsportrom. Dette tegnet vi om til turnhall og fikk inn denne som en opsjon i prosjektet. Det skulle beregnes og besluttes… Spennende!
  • 3D-tegningene av turnhallen ble ytterligere tilpasset med to utvidelser i forhold til opprinnelig arkitekttegning

Du tenker sikkert at dette kommer til å koste masse penger. Det tenkte vi også. Derfor var vi tidlig i kontakt med Kulturdepartementet som kunne opplyse om at spillemidler er mulig å få til et slikt prosjekt (se side 39). Norges Gym og Turnforbund har de siste årene jobbet hardt for å få gjennom en forhåndsgodkjenning av spillemidler til spesialtilpassede basishaller for turnaktivitet. Det passet ekstremt godt at denne potten ble økt fra 2,5 mill til 4,5 mill i siste sekund før beslutningen skulle tas. Vi dokumenterte at våre tegninger tilfredstilte kravene til en slik basishall og kunne dermed skjenke Flerbrukshallen AS 4,5 millioner i spillemiddelstøtte! Dette gjorde selvfølgelig beslutningene enklere for alle…

Beslutningen ble tatt! Det blir bygget egen hall til RTF!! Alt utstyr skal ligge ute til envher tid!!! Det kan ikke bli bedre. Eller…?

Etter å ha fått tilbakmeldinger fra eksperter i turnmiljøet i Norge og Danmark fikk vi tungtveiende argumenter som tilsa at vi burde gjøre en ekstra utvidelse av hallen vår. Et nedfelt landingsfelt med skumgummiklosser var en nødvendighet, men var det mulig å utvide hallen ytterligere og hva ville det koste? Det viste seg at innenfor byggegrensen kunne vi akkurat få klemt inn dette nødvendige påbygget, men kostnaden på 420.000,- klarte vi dessverre ikke å få  inn i budsjettene til Flerbrukshallen. For å gjøre en lang historie kort var det Sparebankstiftelsen i Sparebank 1 Ringerike Hadeland som reddet oss fra å ta opp private lån… Vi er evig takknemlige for dette!

To dager senere ble alle tegninger låst og spaden stukket i jorda. Vi er på vei inn i en ny epoke i RTF, og vi gleder oss som unger alle sammen!

Her er en serie bilder laget av Fredrik Waagaard i programmet ScetchUp:

Ny 3d modell med 7,45 meter tak fasade ute

Hallen vår er det «taggete» arealet innenfor vindusflatene (fram til streken på taket som er skillet mot håndballhallen).

Siste utkast med utstyr 1

Hallen sett ovenfra. Den siste utvidelsen er det grå feltet til høyre for trampolinene. Noe av utstyret har vi selv, men mesteparten må vi nå skaffe penger til (budsjettert til ca. 700.000,-).  Små og store bidrag mottas med takk 🙂

Siste utkast med utstyr 2

Siste utkast med utstyr

Siste utkast med utstyr 5

Siste utkast med utstyr 3

Hallen begynner å reise seg!

bilde 4

Bildet er tatt 24.01.2014

bilde 3

Bildet er tatt 07.02.2014

bilde 2

Bildet er tatt 14.02.2014

bilde 1

Bildet er tatt 20.02.2014

bilde 2-1

Bildet er tatt 07.03.2014

hall21032014

Bildet er tatt 21.03.2014

Hallen 3 26032014

Bildet er tatt 23.03.2014. Turnhallens hoveddel rett frem og trampolinedelen til venstre.

Hallen 1 26032014

Bildet er tatt 26.03.2014. Her vises delen som skal inneholde to trampoliner i midten, groptjukkas i venstre del og skumgummigrop til høyre.

Drømmen ble til virkelighet i februar 2015!

Drømmen ble virkelighet! Tumbling og trampett med landing til 6x6 meter heve-senkegrop.

Tumbling og trampett med landing til 6×6 meter heve-senkegrop samt Airfloor + med fullt nedslagfelt.

To nedfelte trampoliner med landing til 6x6 meter grop, eller til 6x6 meter klossegrop. I tillegg trampett til fullt nedslagsfelt.

To nedfelte trampoliner med landing til 6×6 meter grop, eller til 6×6 meter klossegrop. I tillegg trampett til fullt nedslagsfelt.

Test

En lys og trivelig spesialhall med god luft, helt rått lydanlegg og store vinduer med flott utsikt til Storelva!