Terminliste Vår 2024

Ukenummer Info/avvik Kommentarer 
UKE 1 Vanlige treninger. Oppstart for alle partier. 
UKE 2 Vanlige treninger.  
UKE 3 Vanlige treninger.  
UKE 4 Vanlige treninger.  
UKE 5 Vanlige treninger.  
UKE 6 Vanlige treninger  
UKE 7 Vanlige treninger.  
UKE 8 Vanlige treninger.  
UKE 9 Ikke treninger. Vinterferie 
UKE 10 Vanlige treninger.  
UKE 11 Vanlige treninger.  
UKE 12 Vanlige treninger.  
UKE 13  Ikke treninger.   Påskeferie 
UKE 14  Vanlige treninger.  Fri 01.04 
UKE 15 Vanlige treninger. 
UKE 16 Vanlige treninger.  
UKE 17 Vanlige treninger.  
UKE 18 Vanlige treninger. Fri 01.05
UKE 19 Vanlige treninger. Fri 09.05 og 10. 05
UKE 20 Vanlige treninger. Fri 17.05
UKE 21 Vanlige treninger. Fri 20.05
UKE 22 Vanlige treninger.  Gymnastikk festival 31.05-02.06
UKE 23 Vanlige treninger.  

Dette er en foreløpig terminliste, tar forbehold om endringer. 

Følg også med på Spond for info. 

Konkurransepartiene kan avvike fra denne terminlisten. Informasjon gis fra trenerne. 

Det vil komme dato og info angående gymnastikkfestivalen senere.