Lederbytte i Ringerike Turnforening

Foto: Ringerikes Blad

Helt siden 2009 har Ole Jørgen Myhre vært leder av Ringerike Turnforening. Han har vært en avgjørende bidragsyter til den utviklingen vi har vært vitne til i foreningen fram til i dag. Det er utrolig mange dugnadstimer denne mannen har lagt ned for at barn og unge skal kunne drive med gymnastikk og troppsturn på forskjellige nivåer.

Han kan se tilbake på blant annet god utvikling i overordnet foreningsarbeid og styrearbeid, organisering av medlemmer, partier og trenere, utallige arrangerte juleshow og NM på hjemmebane i 2017. Den største hendelsen i perioden har nok vært planlegging, tilrettelegging, utvikling og drift av den nye turnhallen som sto ferdig i Hønefoss Arena i februar 2015.

I god tid før årsmøtet i 2018 gav Ole Jørgen beskjed om at han ville overlate ledervervet til noen andre, og valgkomiteen fikk jobben med å finne en ny leder. Dette lot seg ikke gjøre innen årsmøtet, men på styremøtet 24.09.2018 valgte nestleder Thomas Rustad å takke ja til å ta ledervervet fram til årsmøtet i 2019. Samtidig takket styremedlem Monica Follestad ja til å ta vervet som nestleder i samme periode.

Vi takker Ole Jørgen Myhre for den gode og viktige jobben han har gjort for Ringerike Turnforening i den perioden han har sittet som leder!

Mvh.
Styret