Informasjon om venteliste

Vi er dessverre i en situasjon hvor vi pr. 1. januar 2019 har 388 barn på venteliste!

Vi har derfor besluttet å ikke ta inn flere på venteliste inntil videre. Dette gjelder dog ikke for de yngste barna som ønsker å stå på venteliste til partiet Foreldre og barn.

Hvis du har et barn som ønsker å stå på venteliste til dette partiet, sender du en e-post til oss på post@ringeriketurn.no med følgende informasjon:
Barnets fulle navn og fødselsdato. Foresattes fulle navn, adresse, telefonnummer og e-post. Da vil du få beskjed om partiet/venteliste er fullt eller ikke.

De som allerede står på ventelisten vil få tilbakemelding innen oppstart på høsten hvis de har fått plass.