Alle partier er fulle. I tillegg har vi ca. 300 barn på venteliste!

En forklaring og et hjertesukk fra Ringerike Turnforening:

Når vi holdt til i Ringerikshallen hadde vi stor pågang av barn og unge som ville starte med turn, men etter at vi kom ned i den nye turnhallen på Hønefoss Arena i februar 2015 har det tatt helt av!

Vi har økt kapasiteten på flere av våre partier, og hittil i år har vi tatt inn 60 barn fra våre ventelister. Noen av disse har stått på venteliste i 2 år…

Etter at disse 60 fikk plass, står vi altså igjen med en venteliste på ca. 300 barn og unge som ønsker å begynne med turn. Pågangen er ganske jevnt fordelt på alle partier fra partiet «Foreldre og barn» til partiet 7. klasse +. Bare siste uke har vi fått over 40 henvendelser fra foreldre som ønsker en plass til sine barn.

Vi har en fantastisk gjeng med rundt 30 trenere som gjør en formidabel jobb hver uke for at flest mulig turnere skal få trene. Turnhallen er fullbooket med partier som trener hver eneste ettermiddag/kveld i ukedagene. I tillegg avholdes det helgetrening så ofte som mulig, og det er  noen partier som trener i gymsalen på Hønefoss skole.

Slik situasjonen er nå, kunne vi fylt en turnhall til…

Vi skulle svært gjerne gitt flere muligheten til å turne, men kapasiteten er dessverre sprengt.

Hvis noen likevel ønsker å sette opp sitt barn på venteliste, må det sendes en e-post til leder Ole-Jørgen Myhre med barnets navn, adresse og fødselsdato, i tillegg til kontaktinformasjon til en av foreldrene.